Om kommunegrensa

Trondheim Venstres Erling Moe forteller at han ønsker et initiativ for sammenslåing av Klæbu og Trondheim (Adresseavisen 4.juni). Synet på sammenslåing er nok ulikt på hver side av kommunegrensa, og nok også internt i Klæbu.

Mitt største fokus er at kommunen skal tilby Klæbyggen gode tjenester. Kommunen utfører mange viktige oppgaver som berører oss gjennom livet, og dette krever gode fagfolk. Ved behov for større fagmiljøer skal Klæbu arbeide for å løse oppgaven i fellesskap med våre nabokommuner – til beste for Klæbyggen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Paal Christian Bjønnes

Foto: Klæbu Venstre

For å tilby bedre tjenester har politikerne i Klæbu stort sett enstemmig vedtatt å samarbeide med Trondheim og andre nabokommuner på en rekke områder. Se bare på organisasjonen Trondheimsregionen, felles alarmsentral, gjennomføring av den nye arkivloven, felles krisesenter, felles barnevernsvakt, felles IKT-innkjøp, felles legevakt, felles veterinærvakt, samarbeid om voksenopplæring, felles branntjeneste, samarbeid om skogforvaltning og felles kemner.
Om det tette samarbeidet skal forbli et samarbeide eller føre til en felles kommune bør avgjøres av innbyggerne gjennom valg. Klæbu Venstres motto «Hei Klæbygg, ka kainn vi gjør for dæ?» skal blant annet fortelle at fokuset vårt er på innbyggerne, ikke på systemet. Systemet skal til enhver tid tilpasses det som er best for menneskene.

Ordfører Gundersen hevder at Trondheim ikke har noe å by på som folk i Klæbu trenger. Klæbyggen nyter godt av svært mange tilbud på andre siden av kommunegrensen, og mange fremhever nærheten til Trondheim som en stor fordel.
Det hevdes også at Klæbus identitet er synonymt med eget kommunevåpen. Jeg tror identiteten stikker mye dypere enn som så. Alle de engasjerte menneskene, de frivillige organisasjonene, naturen og bygdas historie vil uansett være en del av Klæbus sjel og identitet.

Paal Christian Bjønnes
Ordførerkandidat, Klæbu Venstre

[Sak i Adressa]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**