Om offentlighet og redelighet

Les formannskapsmedlem Simen Saxebøls kommentar til bråket rundt den manglende offentliggjøringen av et felles formannskapsmøte med Spydeberg i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Lokalavisen har den senere tiden holdt oss jevnlig oppdatert om forholdene rundt et felles møte mellom formannskapene i hhv. Spydeberg og Hobøl i fjor. Innledningsvis vil jeg understreke at det ikke er noen tvil om at dette møtet skulle vært annonsert og offentliggjort på vanlig måte. Det er også selvsagt beklagelig at dette ikke skjedde, ettersom det da naturlig nok ble vanskelig for innbyggerne og pressen å holde seg orientert om møtet og innholdet i det.

Jeg stusser likevel på at lokalavisen har valgt å bruke så mye ressurser på denne saken. For her har det aldri vært noen tvil om hva som har vært årsaken til at møtet ikke ble annonsert og offentliggjort: Det var rett og slett en administrativ glipp! Dette har vært presisert fra ordførerne i de to kommunene fra første stund. Det har aldri vært noe ønske fra de deltagende politikerne sin side å holde diskusjonstemaene i møtet unna offentligheten. Det finnes ingen holdepunkter for å kunne hevde noe annet, og det har heller ikke verken lokalavisen eller kontrollutvalget i Hobøl vist til.

Jeg har derfor et lønnlig håp om at denne saken nå kan lukkes, og at avisleserne skal få slippe ytterlige viderverdigheter fra valgforsker Aarebrot og andre “høyheter” om noe som var en beklagelig, men høyst menneskelig, glipp.

Simen Saxebøl
Formannskapsmedlem for Hobøl Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**