Evaluering av PC-ordningen i videregående skole

I april 2009 vedtok Fylkestinget å avvikle stipendordningen til kompensasjon for bruk av egen datamaskin i videregående skole. Fylkeskommunen gikk til innkjøp av elev-PCer mot å kreve en årlig egenandel fra elevene for lån av maskinene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Spørsmål fra Franziska Wika, Venstre – Nordland Fylkesting juni 2011

Fylkestingsgruppen for Venstre; Bjørg H.Jenssen, Franziska Wika og May Valle

Fylkestingsgruppen for Venstre; Bjørg H.Jenssen, Franziska Wika og May Valle
Foto: Arild Djupvik

Tilbakemeldinger som er gjort meg kjent, viser at maskinene som er innkjøpt av fylkeskommunen har skapt en del problemer. Elevene bruker PC-en som hjelpemiddel og verktøy både i undervisningen og i hjemmearbeid, og frustrasjonen over maskiner som til stadighet bryter sammen er stor blant elever.
Majoriteten av elevene bruker hele sitt 3-årige utstyrsstipend på å betale PC-lånet. En del elever, for eksempel i musikkutdanningen, ønsker maskiner som er bedre tilpasset deres utdanningsprogram og går til innkjøp av bedre maskinvare og ønsker naturlig nok å benytte sitt utstyrsstipend fritt.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ved skoleåret 2010/11 innført at elever fritt kan velge om de ønsker å ta imot en maskin eller et tilskudd fra fylkeskommunen til innkjøp av egen maskinvare.

Elevorganisasjonen var i 2009 skeptisk til innføringen av Nordland fylkes PC-ordning og en spørreundersøkelse blant elever vil kunne gi svar på hvordan ordningen fungerer for elevene.

Mine spørsmål til Fylkesråden er:

1. Vil Fylkesråden ta initiativ til en evaluering av PC-ordningen?
2. Vil Fylkesråden vurdere at elever ved musikk, dans og drama får Macintosh maskiner på lik linje som elever i media og kommunikasjon?
3. Med hvilken hjemmel kan Fylkeskommunen pålegge elevene å betale lån av datavare de ikke ønsker å bruke?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**