Gunnar Leistad verdig vinner av Trondheim Venstres miljøpris

Jon Gunnes delte i dag ut miljøpris til Gunnar Leistad for hans innsats for et godt bymiljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Miljøpris

Foto: Marit Kristine Vea

Prisen, som består av en ny sykkel, samt diplom, heder og ære, fikk Leistad for sitt engasjement og innsats for søppelinnsamling i Trondheim. Venstre mener Leistad på en utmerket måte har kastet lys over et problem som til nå i alt for liten grad har engasjert kommunen og politikerne.

– Leistad demonstrerer hva man ved hjelp av frivillig engasjement kan få til, sier ordførerkandidat Jon Gunnes.

Han mener at kommunen nå må bidra til å foredle engasjementet, ved å systematisere frivilligheten neste år.

– Bydrift kan for eksempel i større grad bidra til å støtte opp under det frivillige. Søppelproblemet handler i stor grad om holdninger, og vi tror at frivillig engasjement og ansvarliggjøring er en viktig del av løsningen for å skape en renere by, sier Gunnes.

Han vil nå følge opp saken i formannskapet. I morgen vil han spørre ordføreren hva hun synes om årets søppelinnsamling. Han vil også foreslå at Bydrift stiller seg til rådighet for å hente søppel frivillige lag har samlet inn.

De som tidligere har fått en sykkel i forbindelse med godt miljøarbeid i Trondheim er Toyota pga satsing på hybridbiler, Trondheim fjernvarme for levering av vannbåren varme, en økologisk bonde og Britannia hotell for svanemerking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**