Rekruttering til fiskeryrket i videregående skole

Rekruttering til fiskeryrket er av avgjørende betydning for fremtiden til mange kystsamfunn i Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Spørsmål fra Tor Arne Solvoll, Venstre – Nordland Fylkesting juni 2011

Tor Arne Solvoll

Tor Arne Solvoll
Foto: Pryd Studio AS

For skoleåret 2011-2012 er det klasser i fiske og fangst, VG2, på Meløy videregående skole med 12 plasser og Vest-Lofoten videregående skole med 15 plasser.

Den videregående opplæringen foregår på gamle og utdaterte båter som er dårlig utstyrt noe som forringer opplæringen og skaper lav status for faget.

Det stilles i dag store krav til fiskerne blandt annet når det gjelder bruk av ny teknologi.
Det er derfor viktig at fylkeskommunen legger tilrette for at opplæringen blir god og med nødvendige og moderne hjelpemidler.

1. Hva vil utdanningsråden gjøre for å bedre opplæringen innenfor fiske og fangst i forhold til dagens krav og virkelighet?
2. Vil utdanningsråden legge til rette for en bedre og mer attraktiv lærlingeordning som sikrer plass på moderne større fiskefartøy ?

Tor Arne Solvoll
Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**