Venstre vil fjerne kommunegrensen

Klæbu og Trondheim bør bli en kommune. Det sier Venstres Erling Moe til Adresseavisen på lørdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trondheim

Foto:

Både Trondheim og Klæbu vil tjene på å slå seg sammen. På mange måter er jo de to kommunene slått sammen allerede. Nå må vi ta det endelige skrittet og gjøre disse to kommunene om til en, sier Erling Moe.

Han fremmer en interpellasjon i neste bystyremøte der han ber ordføreren ta initiativ overfor Klæbu kommune med tanke på å starte en slik prosess. Sammenslåinger av kommuner skal vedtas av Stortinget. Moes plan er å få Trondheim og Klæbu til å bli enige om å slå seg sammen, også ta kontakt med regjering og storting for å få saken politisk behandlet der.

– Dette er en god idé fordi begge kommunene vil ha fordeler av å slå seg sammen. Vi må tenke og opptre som en region for å få fart på næringsliv og utvikling. Flere kommuner bør slå seg sammen på sikt, men det er naturlig å starte med Trondheim og Klæbu. Det tar mindre enn en halv time å kjøre mellom rådhusene i Trondheim og Klæbu. I tillegg samarbeider Trondheim og Klæbu på så mange områder i dag, at de to kommunene i praksis egentlig fungerer som en. Da er det unødvendig å ha to kommunestyrer, to administrasjoner og to ordførere. Klæbu klarer ikke i dag å opprettholde sitt tjenestetilbud til innbyggerne alene, og ved en sammenslåing vil de få tilført kompetanse og ressurser som klæbyggen trenger, sier Moe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**