Gi et økonomisk bidrag til valgkampen!

Hordaland Venstre trenger din støtte til et ekstra løft i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi trenger din hjelp i arbeidet med å nå ut til velgerne med Venstres budskap. Vi ønsker å gjenreise Venstre i Hordaland i forhold til det dårlige stortingsvalgresultatet og å øke oppslutningen i flest mulig av kommunene i forhold til valget i 2007.

Et klart mål er å øke antall fylkestingsrepresentanter til minst 4.

Fylkeslagets økonomi i årene fremover avhenger helt av at vi nå gjør et godt fylkestingsvalg, fordi offentlig støtte beregnes etter stemmetall. Venstre tar ikke imot bidrag fra andre organisasjoner og fagforeninger, slik andre partier gjør. Det gjør oss mye fattigere enn de andre partiene. Til gjengjeld kan Venstres velgere føle seg sikre på at partiet fører en politikk som er uavhengig av særinteresser.

Venstres relativt lave medlemskontingent gir alle som ønsker det mulighet til å delta i partiets arbeid. Hvis du har økonomi til å bidra ytterligere, kan du gjøre det ved å gi donere midler til valgkampfondet.

Ditt bidrag vil blant annet bli brukt til disse valgkampaktivitetene i Hordaland:

Trykking av brosjyrer og annet materiell
Aksjoner og møter rundt om i fylket
Annonser på internett og i lokalaviser

Hvert eneste bidrag, uansett størrelse, øker Hordaland Venstres innsats og aktivitet i valgkampen!

Ditt bidrag kan betales inn til Hordaland Venstre, St. Jakobs plass 9, 5008 BERGEN
Kontonummer: 6504.10.31799
Innbetalingen merkes: Valgkampbidrag Hordaland Venstre 2011

Våre bidragsytere gjøres oppmerksom på følgende:
I henhold til regelverket for økonomiske bidrag til politiske partier, vil vi offentliggjøre navnet på bidragsytere som gir et samlet bidrag som overstiger kr. 19999,- i løpet av en tolvmåneders periode. Navn på øvrige bidragsytere offentliggjøres ikke.

Mona Hellesnes

Foto: ukjent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**