Ikke spis såkornet, vern om skolene!

Larvik kommune er økonomisk sulteforet. I dårlige tider må vi verne om våre barns oppvekst og utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Larvik er nr 7 på Kommunal Rapport sin "fattigliste" som ble publisert for et par uker siden. Det betyr at det nesten ikke finnes andre kommuner som har så lite penger å drive for som Larvik. Skolen har tatt en stor del av regninga så langt. I framtida er det de kloke hodene til våre barn vi skal leve av. La oss ikke spise såkornet vårt! I dårlige tider må vi verne om våre barns oppvekst og utdanning.

Nå må kommunen spare penger igjen. Et sterkt Venstre er svært viktig for å beskytte skolene og barnehagene mot nye kutt.

Larvik bruker 10.000 kroner mindre per elev sammenliknet med andre kommuner i Norge. Kommunal Rapport gir skolen i Larvik terningkast 1. Lærere og andre gjør en heltemodig innsats for å utnytte de manglende ressursene best mulig, men stadig vekk viser resultatene fra nasjonale prøver at elever i Larvik jevnt over gjør det dårligere enn elever i resten av landet.

I høst forutså og advarte Venstre mot at rådmannen kom til å foreslå betydelige kutt i støtten til barnehagene så snart Larvik fikk styre barnehagemidlene fritt. Og ganske riktig, så snart kommunen fikk det økonomiske ansvaret for barnehagene foreslo rådmannen dramatiske kutt. Venstre har heldigvis fått gjennomslag for at kutt til skoler og barnehager har blitt mye mindre enn først foreslått. Dessverre ser vi likevel en tendens til at de yngste må ta regninga.

Det er påfallende at fem av de ti fattigste kommunene i Norge befinner seg i Vestfold. Derfor har Larvik Venstre i sitt program nedfelt at vi i samarbeid med andre kommuner må skal jobbe for å endre inntektssystemet for kommunene. Samtidig må vi ha en meget stram styring av økonomien. Mens vi venter på lysere økonomiske tider må vi verne den viktigste investeringen i Larviks framtid, våre barns oppvekst og skolegang.

Kan Larvik Venstre love gull og grønne skoger for skole og oppvekst? Nei, dessverre, men vi kan love at vi vil prioritere skoler og barnehager langt høyere enn det dagens kommunestyreflertall gjør. Skole og oppvekst vil fortsette å være Venstres førsteprioritet. La oss ikke spise opp såkornet vårt.

Trond Kvasjord
Leder i Larvik Venstre

Se innlegget og kommentarer på ØP-debatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**