Byarkivets rolle som kulturformidler må sikres

-Funksjonen som formidler er sentral i Byarkivets virksomhet og må vektlegges sterkt dersom Byarkivet skal inngå i videre utredning om regionalt arkivsenter, påpekte Venstres Helge Solum Larsen, da Administrasjonsutvalget behandlet sak om felles arkivsenter. Solum Larsen vil også sikre byens eiendomsrett til objekter og samlinger som inngår i Byarkivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Stavanger kommune deltar i et utrednings- og planleggingsprosjekt i regi av Riksarkivaren for etablering og bygging av et regionalt arkivsenter i Rogaland. Stavanger formannskap har vedtatt konklusjonene og anbefalingene i rapporten fra arbeidsgruppen, som innebærer at Byarkivet flyttes til et felles regionalt arkivsenter innenfor universitetsområdet eller i Kunnskapsparken på Ullandhaug.

Byarkivet har oppgave som kulturformidler av informasjon om Stavanger bys historie i form av dokumenter, fotografier og kart. Byarkivet bistår med informasjon og materiale til alle typer brukere: Advokater og arkitekter, journalister og forfattere, faghistorikere og ellers alle som er lokalhistorisk interesserte.
-Funksjonen som formidler er sentral i Byarkivets virksomhet og må vektlegges sterkt dersom Byarkivet skal inngå i videre utredning om regionalt arkivsenter, sa Solum Larsen.
-Disse funksjonene må ivaretas gjennom sentralt plassert og tilgjengelige publikumsrettede funksjoner med lesesal og utstillingslokaler som sikrer at slik kulturformidling står i høysetet, var forslaget fra Venstre.

Administrasjonsutvalget vedtok etter forslag fra Venstre at saken legges først må leges frem for administrasjonsutvalget når utredningen om framtidig lokalisering av Sentralarkivet er klar tidlig høsten 2011. -Dette er viktig slik at også de ansattes representanter blir hørt, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**