Lite troverdig fiskeriminister

Fiskeriministeren avslører en utrolig passiv holdning til problemene med rømminger av oppdrettslaks, mener fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken. Berg Hansen vedtar utredninger, og utsetter tiltak som sterilsiering og merking av oppdrettsfisk, mens alle undersøkelser viser at antallet oppdrettsfisk i elevene øker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Fiskeriministeren har en altfor defensiv holdning til problemene med rømming av oppdrettsfisk. Alarmklokkene burde ringe for fullt hos Berg Hansen, sier Gullbrekken.
– På 30 år har antallet villaksstammer sunker kraftig, og jeg er usikker på om dagens fiskeriminister er den rette til å løse disse utfordringene. Dette er som bukken som passer havresekken, Berg Hansen blir ikke troverdig i saker som omhandler oppdrettsfisken, mener Gullbrekken.

Nå haster det, vi kan ikke leve med stadige rømminger fra oppdrettsanleggene.
Tiltak som kan settes i verk raskt må prioriteres.

Doble merder
Merdene må forsterkes – det er tydelig at merdene ikke tåler belastningene når laksen skal håndteres i forbindelse med for eksempel avlusing. Da oppstår det lett skader på merdene som fører til rømminger.
I økologisk produksjon er det krav om doble merder – dette kan også være krav i tradisjonell produksjon. Det er noen utfordringer med dette, bl. a. at de er dyrere og det er mer arbeid med rengjøring av merdene. Men store tap av fisk må være en økonomisk belastning for oppdretterne også, så dette bør være en vinn vinn situasjon.

Stadig større merder og mere fisk
Når det gjelder størrelsen på merdene og antallet fisk i hver, har utviklingen bare gått en vei: Større merder og betydelig økning av antallet fisk. Antallet store og svært store merder har økt med vel 500% fra 2005 til 2009. Det totale antallet merder er stabilt, men samla oppdrettsvolum i samme periode har økt fra 37mill m3 til 67 mill m3. Det er opplagt at dette er en stor utfordring både med hensyn på rømminger og dyrevelferden.

Dyrevelferden
Fiskeriministeren bruker hensynet til dyrevelferden som argument når hun ikke ønsker merking av fisken for å spore hvilket anlegg fisken kommer fra, men argumentene er i beste fall vikarierende når hun ikke tak i de virkelige utfordringene når det gjelder dyrevelferd for oppdrettsfisken.

Oppdrettsnæringa ønsker strengere krav
Jeg er enig med fiskeriministeren når hun sier at havbruk er en stor og viktig næring, og at det er riktig at den får utvikle seg. Men næringen selv signalerer at de ønsker strengere krav fordi de er opptatt av omdømme og ønsker en miljømessig bærekraftig næring. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening ønsker en ordning som skiller rømt oppdrettslaks fra villaks i elv, og som sporer rømt fisk tilbake til ansvarlig bedrift. Da må fiskeriministeren følge opp med tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**