Venstre beklager brudd i rovviltforhandlingene

Stortingspartiene klarte ikke å komme til en bred enighet om rovviltforvaltningen. Venstre er veldig skuffet over resultatet. Eivind Brenna uttrykte også dette i Fylkesutvalget i Oppland 7.juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fylkesutvalget diskuterte rovdyrsoner i møtet 7. juni. Venstre går ikke inn for å utvide rovdyrsonene i Oppland.

– Vår linje, både nasjonalt og i Oppland, er å sikre bestandsmålene fra sist rovdyrforlik. Vi må ha en rovdyrpolitikk å leve med for beitenæring og for å sikre levedyktige stammer, derfor er det veldig synd at ikke Stortinget ble enige om et rovdyrforlik, sier Eivind Brenna

Stortinget forhandlet om mål og forvaltning av de store rovdyrene i Norge, men partiene på Stortinget klarte ikke å finne sammen. For Venstre var det viktig å komme til en enighet, som inkluderte en fremtidsrettet forvaltning med gode, forebyggende erstatningsordninger og en bærekraftig rovviltstamme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**