Ekstra midler til Tertitten dampjernbane

På Sørumsand kan du reise med Jernbanevogner som er over 100 år gamle trukket av damplokomotiver. Fylkeskommunen vedtar en ekstrabevilgning i dag for å sikre videre drift av banen. Jernbaneopplevelser som Tertitten er viktig i seg selv, men er også med på å knytte fortid til framtid og skaper tilhørighet til lokalsamfunnet, sier Inge Solli, fylkesvaraordfører for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Jernbanen

Jernbanen “Tertitten” var i drift fra 1896 til 1960, og 4 km av den opprinnelige strekningen er nå bevart som et levende museum.

– Det er hyggelig å meddele at Akershus fylkeskommune vedtar en ekstrabevilgning til Akershusmuseet under fylkesutvalgsmøtet torsdag denne uken. Midlene vil sikre videre drift av Tertitten Urskog-Høland-banen. De økonomiske rammebetingelsene for Akershusmuseet skal vurderes i sin helhet i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2012 som vedtas i desember i år. Flertallet i fylkestinget (H, FrP, V og KrF) viser med dette at vi er opptatt av å styrke Akershusmuseet som et museumsfaglig kompetansesenter i fylket, og at vi ønsker at Tertitten skal drives til beste for innbyggere og tilreisende også i årene som kommer.

– Akershusmuseet har nylig samlet mange museer under samme hatt, og fylkeskommunen forventer at museet utvikler en god og samordnet organisasjon framover. Med det mener vi at Akershusmuseet skal ha høy kompetanse, forholde seg til vedtatte økonomiske rammer og videreutvikle samarbeidet med de mange frivillige som er så viktig for museumsdriften i fylket vårt. På den måten kan Tertitten og andre avdelinger i Akershusmuseet gjøre tilbudene sine tilgjengelig for stadig flere innbyggere og tilreisende.

 Folk trenger ikke bare noe å leve av, men noe å leve for, sier Inge Solli.

Folk trenger ikke bare noe å leve av, men noe å leve for, sier Inge Solli.
Foto: Christoffer Biong, 2011.

– Å ta vare på historien er viktig når vi skal forme morgendagens samfunn. Jernbaneopplevelser som Tertitten er viktig i seg selv, men er også med på å knytte fortid til framtid og skaper tilhørighet til lokalsamfunnet. Folk trenger ikke bare noe å leve av, men noe å leve for. Derfor er kulturaktiviteter som dette viktig for oss, sier fylkesvaraordfører Inge Solli som også er gruppeleder for Venstre i fylkestinget.

Les mer om Urskog-Hølandsbanen “Tertitten” her.

Mvh Inge Solli
Fylkesvaraordfører
Akershus fylkeskommune
Mobil: 93479522

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**