Forskning og høyere utdanning

Høyere utdanning og forskning og utvikling(FoU) danner grunnlaget for verdiskapning og vekst i større grad enn tidligere. Sterk satsning på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre velferd, miljø og et nyskapende næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høgskolen i Nord-Trøndelag er en desentralisert høgskole og dette styrker mulighetene for økt utdanning og forskning i hele fylket. Andre viktige forskningsinstitusjoner er Trøndelag Forskning og Utvikling, HUNT Forskningssenter og Bioforsk Midt-Norge.

Venstre vil:
Bidra til et godt høgskolemiljø som tilbyr et relevant og godt undervisningstilbud i hele fylket

At FoU-miljøene brukes aktivt i det regionale utviklingsarbeidet som fylkeskommunen har ansvaret for.

Bidra til å realisere et nybygg med auditorium for helseforskningen i HUNT i en samlokalisering med Biobanken på Levanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**