Klarsignal til Solli på Østebø

Byggmester Arvid Solli fikk fullt gebør da HU for plan, miljø og tekniske tjenester i kveld behandlet hans søknad om dispensasjon fra plankravet for utbygging av tomten på østre del av Østebø. Dermed ble resultatet slik Risør Vestrre ønsket og slik vi omtalte saken for en tid tilbake. Risør Venstre ønsker Arvid Solli lykke til med de videre planene for området

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Risør Venstre er godt fornøyd med dagens vedtak om utbygging av østre del av Østebø

Risør Venstre er godt fornøyd med dagens vedtak om utbygging av østre del av Østebø
Foto: Jan Einar Henriksen

Det viser seg at byggmester Arvid Solli har oppfylt alle krav fra vegvesenet og dermed var det bare å fremme forslag om at han skulle få medhold i sin søknad pm å starte opp byggeprosessen for tomten på Østebø.

For Risør Venstre er det svært viktig at det fra politisk hold legges tilrette for næringsutvikling i Risør og derfor er det svært gledelig at HU i dag gikk for søknaden og stemte imot rådmannens forslag om å si nei til dispensasjonssøknaden, sier Risør Venstres ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**