Strategi for visuell kunst i Nord-Norge

Kunst kommt von können. Ordet kunst kommer fra tysk og betyr «det å kunne» eller “å beherske”. I kunsten snakker vi om to hovedgrener. Den første har som mål å gjøre publikum lykkelige i den perioden verket sanses.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Denne grenen betegnes gjerne som underholdning. Den andre har som mål å finne erkjennelse om hva det er å være menneske. Denne grenen karakteriseres oftest som kunst. Ordet kitsch kommer faktisk også fra tysk, i betydning av å selge billig, smøre, fuske og gjentar. Skal vi definere hva et begrep betyr må vi i første rekke definere hva begrepet ikke betyr. Hva er kitsch og hva er kunst er ofte et diskusjonstema der temperaturen kan bli høyt. Jeg får la det ligge her.

Kunstuttrykket er alltid kulturelt bestemt av samfunnet og samtiden rundt verket, kunstneren og mottakeren, og av enkeltindividets personlighet og sanseopplevelser. Derfor er kunst i stadig bevegelse.

Utstilling Århus

Foto: Jan Einar Henriksen

Visuell kunst, arkitektur og design er et av regjeringens satsingsområder i Kulturløftet og takk for det!
Kulturlivet evner å samarbeide over fylkesgrensene. For å produsere og formidle kunst er de tre nordlige fylkene enige om en strategi som har som mål at kunsten når et bred publikum, i et stedsutviklings-, identitets- og livskvalitetsperspektiv.

Begrepet visuell kunst innbefatter ulike uttrykksformer: Billedkunst, skulptur, kunsthåndverk, kunst i offentlige rom, performance, funksjonell kunst, relasjonell-og stedsspesifikk kunst, videokunst, installasjoner, og andre.
Nord-Norge er en del av den internasjonale kunstscene. Kunst kjenner ingen grenser.

Visuell kunst er i dag eksempelvis det største området innenfor det nordiske kultursamarbeidet.Visuell kunst er et område med lange tradisjoner for kunstnerisk utveksling og utvikling i Norden som går helt tilbake til vikingtiden. I dag står nordisk visuell kunst meget sterkt på verdensbasis med samtidskunst, arkitektur og design i spissen.

Nordic art og Scandinavian design er for eksempel godt kjente begreper i internasjonal sammenheng, og samarbeidet mellom kunstnere, designere, gallerister og museer bidrar til å formidle kunstnere og deres verker, samt å fremme mangfoldigheten av kunstuttrykk i Norden.

Det nordiske og nordnorske kultursamarbeidet bidrar til større mobilitet for kunstnere og større produksjon av utstillinger og kunstprosjekter.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**