Ungdom

Ungdommen er framtida for Nord-Trøndelag og Venstre vil derfor ha en offensiv ungdomspolitikk. Det er viktig at vi har et godt utdanningstilbud og at ungdommen får ta del i utviklingen av fylket. Vi må ta vare på den positive kreativiteten som er i ungdommen. Satsinga på unge etablerere må styrkes og det må særlig vektlegges stimulering til elev- og ungdomsbedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Forskningsbasert næringsliv gir oss spennende og levedyktige arbeidsplasser. vi trenger nye krefter med et nytt blikk på hvordan verdiene kan skapes hvis vi skal gjennomføre Venstres visjon for Nord-Trøndelag. Vi vil gi ungdom praktisk og teoretisk grunnlag for å være med å skape vekstbedrifter, bærekraftig energi, høyteknologisk industri og en kreativ og høyt foredlet mat.

Venstre vil:
At kollektivtilbudet må økes, særlig på kveldstid og det må være slik at skoleungdom og studenter har mulighet til å komme seg hjem i helgene.

Bidra til at kommunene realiserer flere Ungboprosjekter for å sikre ungdommen innpass på boligmarkedet.

At trafikkopplæring får plass som emne i den videregående skolen.

Videreføre og videreutvikle ungdomskonferansen

Arbeide for øke tilskuddet per lærlingeplass med 10 000 kroner.

Innføre en attraktiv tilflytterpakke for å tiltrekke seg unge i etableringsfasen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**