Venstre nådde ikke fram med kommuneplanforslagene sine

Det som kunne blitt kommunens maritime inngangsdør fra nord forblir båndlagt til industriformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre lyttet til naboer og grunneiere da de ville imøtekomme innspillet til kommuneplanen om Langholmen. I tillegg var det viktig for oss å verne den eneste kjente gyteplassen for kysttorsk i kommunen, sa Tor-Inge Rake i kommunestyremøtet. Langholmen kunne blitt en flott maritimt senter, men er nå båndlagt til industriformål. Flertallet tror dette kan bli aktuelle en gang i tiden. Venstrerepresentanten hevdet at kommunen har nok areal avsatt til næringsformål både havnerelateret og ellers i lange tider fram over, men fikk bare støtte fra en av AP sine representanter i kommunestyret.
Heller ikke oversendelsesforslaget om å sette av kommunal jord til vern av Vipa nådde opp. En trist dag for kommunen, men det er enda en mulighet til å snu. Kommuneplanen vedtas ikke endelig før i september sier Rake.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**