Dobbeltspor — fra visjon til håp

Realisering av dobbeltspor gjennom Østfold krever lokal og sentral handling, skriver fylkestingskandidat, Britt Fladmark Holta, sammen med fylkesleder i Venstre, Geir Helge Sandsmark, i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Realisering av dobbeltspor gjennom Østfold krever lokal og sentral handling.

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Den svenske reservasjonen mot lyntog fra grensa til Gøteborg gir nye muligheter for rask realisering dobbeltspor for Intercity-trafikk. Selv om lyntog-ideen i seg selv er interessant, kan vi nå legge død den uheldige trasèsammenblandingen mellom lyntog og dobbeltspor. Vi trenger et dobbeltspor som kan betjene Østfolds befolkning og øke kapasiteten for godstrafikk mot Sverige.

For å få dette til har vi Østfoldpolitikere to oppgaver. Den ene er å øve press på sentrale myndigheter for å få fortgang i prosjektering av dobbeltspor. Her har vi i Venstre en klar fordel i Venstres programfestede formulering om Intercity-utbygging som vår Storitingsgruppe kjemper kontinuerlig for, sist ved et omfattende forslag 2. mai. Dette ble desverre nedstemt. Vi Inviterer øvrige partier generelt og de rødgrønne regjeringspartiene spesielt til å samle tilsvarende sentral støtte for dobbeltsporet.

Høgfartstog

Foto: DB

Den andre oppgaven er å sørge for at de kommunene, som ennå ikke har klare traséer, snarest får dobbeltsporet inn i sine arealplaner. De største utfordringene finner vi i Halden og Sarpsborg fordi eksisterende spor går gjennom tett bebygde områder. I praksis betyr dette at man enten må sanere anlegg nær eksisterende enkeltspor eller finne nye traséer utenom bebyggelsen eller ved tunnelløsninger. For å møte disse utfordringene må dette planarbeidet startes umiddelbart.

Det viktigste argumentet for dobbeltspor gjennom Østfold er behovet for miljøvennlig transport av mennesker mellom Østfold og Oslo samt miljøvennlig og effektiv transport av gods til og fra Norge. Selvsagt vil dobbeltsporet også ha stor betydning for utvikling av Østfold .

Venstres politikere i kommunene, fylkestinget og på Stortinget er klare for å løse dobbeltsporoppgaven. Vi utfordrer med dette øvrige partier til å følge opp.

Hilsen
Geir Helge Sandsmark, Leder Østfold Venstre
Britt Fladmark Holta, kandidat (V) til fylkestingsvalget.

Innlegget er sendt til alle aviser i Østfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**