Geir Liang

Geir Liang er 42 år, gift, 5-barnspappa, utdannet lege med spesialistutdanning i Barne- og ungdomspsykiatri, hovedstilling som overlege ved St. Olavs Hospital.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Geir Liang

Foto: Privat

Han er kreativ, energisk, målbevisst, utradisjonell og en helt vanlig ektefelle/pappa. Liang beskrives av sine venner og kolleger som en uhelbredelig optimist og morsom entusiast. Han går sine egne veier og har bl.a vært med på å stifte og utvikle 3 småbedrifter gjennom styrearbeid og strategisk utviklingsarbeid. Han har også private engasjement i grenselandet mellom barnevern og barnepsykiatri, hvor han bruker sin spesialistkompetanse til å inspirere andre som jobber med barn og ungdom. Politisk er Liang generelt opptatt av samfunnsutvikling gjennom å tilrettelegge for utvikling av den enkelte – folk først! Menneskeverdet er ukrenkelig. Visjonen er et velferdssamfunn med litt mer raushet, ydmykhet, likeverd og mangfold, hvor vi i solidaritet med våre medmennesker ser hensikten med å ta oss ekstra godt av barna våre, de med funksjonshemminger, de gamle og syke. Vi er lykkelige når vi får utvikle oss, bruke ressursene våre og bidra til et fellesskap!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**