Nils Arne Johnsen

Nils Arne Johnsen er 5. kandidat ved kommunestyrevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nils Arne Johnsen

Foto: Marius A. Hansen

Nils Arne Johnsen (44) er småbarnsfar og bor med sin familie i Bo-i-Nord. Han er vadsøværing med utdannelse som siviløkonom og yrkeserfaring fra teknisk sektor; bl.a. som leder for Statens vegvesen i Troms og som direktør for Rambølls virksomhet i Nord-Norge. Han har brei erfaring fra regional- og byutviklingsprosesser, real- og transportplanlegging og forretningsutvikling knyttet til eiendom, logistikk og teknikk. Han politiske interesser er spesielt sterke innenfor miljøriktig byutvikling, transport og næringsutvikling.

Følg Nils Arne på Twitter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**