Bare Venstre ville løsrive ordførerlønn fra rådmannslønn

Venstre fikk ingen støtte for sine forslag i behandlingen av godtgjørelse for politikerne i kommunen. Venstre ville at ordførerens lønn skulle fastsettes uavhengig av rådmannens lønn, noe som også er anbefalt av KS etikkutvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Venstre foreslo at framtidig ordførerlønn skal bygge på folketrygdens grunnbeløp. Dette for blant annet å sikre ordførerens uavhengighet og habilitet i forhold ansettelser av rådmann. May Britt Vihovde foreslo også at frikjøpsordningene for politikere skulle omfatte flere enn gruppelederne.

Venstre ønsket at alle representanter skulle kunne frikjøpes inntil 5%. Venstre ønsker fritidspolitikere, men ser samtidig at mangel på tid er det største hinderet for at folkevalgte skal kunne gjøre en best mulig jobb som ombudspersoner for borgerne. Også dette forslaget fikk bare Venstres stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**