Valgprogram for perioden 2011-2015

Her finner du Venstres valgprgram for perioden 2011 – 2015. Programmet viser hva Nord-Trøndelag Venstre vil gjennomføre i kommende periode. Hurtigtog mellom Steinkjer og Trondheim, fiberbredbånd i hele fylket, økt kompetanse i skolen og to fullverdige sykehus i Nord-Trøndelag er Venstres hovedsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Venstre vil til enhver tid sette mennesket i sentrum.

Fylkesvalgprogrammet viser utviklingsmålene Venstre har for Nord-Trøndelag for perioden 2011-2015. Programmet er delt opp i nummererte underkapitler nedenfor. Du kan også lese hele Venstres fylkesvalgprogram i wordformat. Det gjør du ved å trykke her.

Se også vår valgkampvideo:
Nederst på siden.

Valgprogram 2011-2015
Kapittel 1 – Lokaldemokrati
Kapittel 2 – Småbedrifter
Kapittel 3 – Landbruk
Kapittel 4 – Utmarksnæringene
Kapittel 5 – Fiske og havbruk
Kapittel 6 – Samferdsel
Kapittel 7 – Miljø
Kapittel 8 – Skole og utdanning
Kapittel 9 – Velferd
Kapittel 10 – NTE
Kapittel 11 – Kultur og idrett
Kapittel 12 – Forskning og høyere utdanning
Kapittel 13 – Samisk næring og samisk kultur
Kapittel 14 – Ungdom

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**