Venstre ønsker debatt om Hagelin

Venstre vil ha et bredt, folkelig engasjement omkring alle spørsmål som er vesentlige for byen vår. Tidens Krav stilte spørsmålet om hva Venstre mener i reguleringssak om Hagelin. Her gjengis Venstre sin representant i Plan- og bygningsrådet Gunn Fagerlie Johannesen sitt svar, gitt i leserinnlegg 8.juni 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Leserinnlegget gjengis i sin helhet her:

Gunn portrett

Foto: RH

Svar på direkte spørsmål fra TK til Venstre

TK er interessert i å vite hva Venstre mener vedr. regulering av Hagelinområdet. Flott!

Venstre vil ha et bredt, folkelig engasjement omkring alle spørsmål som er vesentlige for byen vår. Da planforslaget ble vedtatt sendt ut til høring, var Plan-og bygningsrådet inneforstått med at alle partiene, inkludert Venstre, så fram til at folket fikk komme med innspill og slik være med på å påvirke den videre behandlingen fram til endelig vedtak. Forslaget, slik det foreligger, er drøftet og betraktes som et godt utgangspunkt. At planforslaget viser seg å være et dokument som skaper debatt, er positivt og kan føre til at vi ender opp med et vedtak som er bedre enn det forslaget som er lagt ut.

Venstre vil vurdere innspillene samlet og komme med forslag etter folkemøter og andre uttalelser fra interesserte. Det skulle bare mangle at høringsrunder ikke skulle bli tatt på alvor.

Med vennlig hilsen
Gunn Fagerlie Johannessen
Venstre sin representant i
Plan- og bygningsrådet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**