Ukens Venstre-kandidat: Karin Alice Mikkelsgård

Karin Alice Mikkelsgård (35) stiller til valg for Våler Venstre med et særlig fokus på velferd og folkehelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Karin Alice Mikkelsgård

Foto: Våler Venstre

Karin Alice er bosatt i Strætåsen med sin mann og to hunder, og er glad i turer i skog og fjell samt tid sammen med familie og venner.

Hun har tidligere arbeidet som personlig assistent, servitør, operatør på aluminiumsfabrikk, og som lærer og avdelingsleder i voksenopplæring.

Karin Alice er utdannet faglærer med samtidshistorie, utviklingsstudier, psykologi, norsk, norsk som 2.språk, pedagogikk og veiledning i sin fagkrets. Hun er nå i gang med en mastergrad i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Hedmark.

– Jeg ønsker gjennom Våler Venstre å bidra til at den psykiske folkehelsen løftes fram i Våler, sier Karin Alice.

– Vi må tenke helse i ALT vi gjør, og psykiske helseproblemer må avstigmatiseres og alminneliggjøres gjennom økt allmennkunnskap i skole og arbeidsliv, fortsetter hun.

Karin Alice mener det er viktig å ha en god eldreomsorg, og videreutvikle forebyggende og oppsøkende helsearbeid. Det er også viktig å styrke og forbedre rusomsorgen. Hun vil at kommunen skal utvikle og støtte sosiale og kulturelle tiltak hvor aktivitet, mestring og myndiggjøring er i fokus, i alle aldersgrupper.

– Vi må våge å se det enkelte menneske som en ressurs uavhengig av bakgrunn, alder eller kjønn – og tenke muligheter og inkludering, avslutter Karin Alice.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**