Fattigdommen lar seg ikkje fjerne med store ord

Politikk er ikkje alltid så enkelt. I Arendal bystyre torsdag fekk vi utdelt eit notat om NAVs arbeid med eit prosjekt om økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving. Dette er eit viktig og heilt nødvendig arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I notatet står det at den rødgrønne regjeringa vil “øke innsatsen mot fattigdom”. I stortingsvalkampen 2005 ville Sosialistisk Venstreparti FJERNE fattigdommen og harsellerte med Bondevikregjeringa og særleg statsminister Kjell Magne Bondevik fordi det fortsatt var fattige i Norge. I valkampen i 2009 hadde Sosialistisk Venstreparti endra målsettinga til å BEKJEMPE fattigdom. Og nå i 2011 skal regjeringa altså AUKE INNSATSEN mot fattigdom. Regjeringa har brukt meir pengar enn noen regjering noen gong har brukt. Og likevel altså stadig meir lågmælt om fattigdomsproblemet – først fjerne, så bekjempe, og nå auke innsatsen mot.

Overgangen frå eit lettvint politisk liv utan ansvar og erfaring med å finne realistiske løysingar viste seg å vere veldig vanskeleg.

Nå går vi inn i ein ny valkamp. Det er god grunn for samtlege parti og samtlege kandidatar til å berre love det vi er sikre på at vi kan stå for også om vi skulle få makt og ansvar til å kunne gjennomføre det vi lovar veljarane. At vi ikkje alltid kan garantere fleirtal for forslaga våre er så, men vi må i alle fall sjølve kunne stå for dei – også om vi får sjanse til å utøve makt og vise ansvar.

Jan Kløvstad
fylkessekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**