Vi trenger deg på laget, bli med

Venstre har medlemsøkning for åttende år på rad og siden 2006 har antallet medlemmer økt med 44 % – bli med du også! Innmelding skjer enkelt her på vår hjemmeside www.venstre.no/innmelding/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Gi din stemme til Venstre ved kommune- og fylkestingsvalget i september

Gi din stemme til Venstre ved kommune- og fylkestingsvalget i september
Foto: Stein Inge Dahn

Venstre står sterkt i Risør og ved kommunevalget i 2007 fikk Risør Venstre hele 13,8 % av de avgitte valgstemmene, og ble dermed Risørs 3. største parti i denne valgperioden. Etterat vi inngikk et formalisert samarbeid med Krf., Frp. og Høyre fikk vi også god gjennomslagskraft for vår politikk.

Venstres politikere har vært svært aktive i bystyre, formannskap, hovedutvalg, adhoc utvalg og andre utvalg og har samlet sett oppnådd en svært god måloppnåelse i forhold til vårt valgprogram.

Nå er vi ved starten av årets valgkamp og har allerede fått på plass en meget godt og bredt sammensatt valgliste som ivaretar hele kommunen på en god måte og som samtidig sikrer et godt spenn hva alder og kompetanse angår.

Vi trenger din frivillige innsats: Meld deg som frivillig på www.venstre.no/skjema/frivillig eller ta kontakt med oss direkte eller ved e-post til [email protected]

Ble medlem i Venstre og gi din stemme til Venstre ved kommune- og fylkestingsvalget i septemer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**