Et kreativt og verdiskapende Norge

Vi er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende og de mindre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende næringsliv. Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en politikk som støtter småbedriftene og gründere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Teknologi, pc

Foto: Luth

Kunnskap er basis for det nye næringslivet, og derfor er satsingen på utdanning og forskning viktig. Venstre ønsker et nyskapende Norge, der det er enklere å starte og drive egen bedrift og skape nye verdier og arbeidsplasser. Gjennom skattestimuli vil Venstre sikre at mer av nyskapingen som skjer i etablert næringsliv kan omsettes i nye produkter og arbeidsplasser. Vi må støtte dem som tør å satse.

I Re har vi fokus på følgende saker:

Veksthus for nyetablerere/gründere
Kommunen bør opprette et veksthus for nyetablerere/gründere for å dyrke fram ny næring. Et veksthus bør kunne tilby gratis kontorlokaler og fellestjenester i bedriftens første leveår. Forutsetningen for å være med i et veksthus, er en kommunalt godkjent forretningsplan.

Miljøtilskudd til bønder
Re Venstre vil jobbe for miljøtilskudd til bønder som gjør aktive miljøtiltak i virksomheten sin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**