Helga Feste Hunter, kandidat til fylkestinget

Helga er Venstres 4. kandidat til fylkestinget i Oppland 2011. Til daglig er hun designer i M8 design på Kapp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helga Feste Hunter

Foto: Privat

Helga sitter i formannskap, planutvalg og kommunestyre for Venstre i Østre Toten kommune. Hennes hovedområde har vært å jobbe for økt befolkningsvekst, økt energi og bolyst i Østre Toten. Dette er områder hun ser som minst like viktig på fylkesnivå. Oppland har mange kommuner med ulike muligheter og utfordringer. Det er viktig at disse sees i en sammenheng, og at det jobbes systematisk og konkret med økt tilflytting og endret demografi: Fra eldre- til yngre-bølge!

Mye av utfordringen ligger i planlegging og utvikling av de gode stedene, både grender og tettsteder. For å få det til må både fylke, stat (fylkesmannen) og kommunene samarbeide. Her gjenstår et stykke arbeid!

Opplandssamfunnet er også avhengig av et nyskapende næringsliv. Nye tanker og nye næringer må hjelpes fram: Det skal være lov å skape noe selv! Dette er også viktig for bosettingen i fylket vårt.
Miljø og bærekraft må gjennomsyre alle områder.

Helga er designer i designbyrået M8 design på Kapp Melkefabrikk til daglig, som hun startet sammen med mannen i -99. Hun er født i 1970, har to jenter, er gift med skotten Phen og bor på småbruk i Kolbu i Østre Toten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**