– En viktig markering

Jon Gunnes og Venstre deltok under kveldens markering mot vold og overgrep i Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Denne markeringen er viktig for å vise at vi står sammen mot vold og overgrep i byen vår, sa Venstre-topp Jon Gunnes.

Jon Gunnea på markering mot voldtekt og vold i Trondheim

Foto: NA

Politikere fra alle fløyer, i tillegg til flere hundre av byens øvrige borgere, hadde møtt opp under kveldens markering. Venstre stiller seg bak kveldens fire appellanter, som alle løftet frem viktigheten av at Trondheims befolkning står sammen som medmennesker og tydelige holdningsbærere.

Kan ikke aksepteres
Spesielt imponerende var Ungdommens bystyre sin representant Ellen Reitan Sundet. Med en sterk og klar appell satt hun ord på den avmakten og fortvilelsen mange unge føler etter overgrepene som har forekommet i byen den siste måneden.

– Denne typen overgrep kan vi bare ikke akseptere. Nå er det viktig at vi står samlet og bruker alle nettverk og ressurser tilgjengelig, for lykkes med å pågripe de skyldige, men også for å forebygge denne typen hendelsen i fremtiden. Ungdommen skal være trygg i byen vår, sa Gunnes.

Venstre vil følge opp denne tematikken og arrangerer over sommeren et temamøte der oppfølging av ofre for voldtekt er tema. Nærmere informasjon kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**