Venstres Miljøpris 2011 til Vestre Bærum Sportsfiskere

I forbindelse med FNs Miljødag den 5.juni har Bærum Venstre kåret vinneren av årets lokale miljøprisvinner. Valget falt på Vestre Bærum Spotsfiskere. De får prisen for allsidig og nyttig virksomhet med å ta vare på og forvalte livet i Sandviksvassdraget, stimulere til sunne aktiviteter blant barn og unge og holde det ryddig, pent og trivelig langs elva.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Prisen, som består av 5 000,- kroner og et diplom, vil bli utdelt på et passende arrangement i regi av Vestre Bærum Sportsfiskere.
Vestre Bærum Sportsfiskere har 75 års jubileum i 2011 og holder til i klubblokaler i Wøyen Mølle der de har åpent hus fra september til mai. Foreningen er opptatt av et rikt og godt fiskeliv i Sandvikselva og bruker mye tid på å rydde langs elva. Foreningen har vokst mye og jobber med å få enda flere unge til å satse på denne friluftsaktiviteten. Foreningen har også en egen “Elvegruppe” med lokalkjente folk og fagfolk som hele tiden passer på elvas tilstand.

Vestre Bærum Sportsfiskere arrangerer ulike aktiviteter som fiskekonkurranser, pilketurer, fluekasterkurs mm for å aktivisere medlemmene gjennom året. Foreningen har også et nært samarbeid med Hamang Klekkeri ( 1857 ), der foreningen har deltatt med å sette ut yngel både i Lomma, Sandvikselva og andre steder helt siden 1936.

Juryen hadde i år flere gode kandidater å velge mellom. I finalen, der kandidater fra ulike kategorier ble vurdert mot hverandre, sto det mellom Vestre Bærum Sportsfiskere, Mølla Miljøverksted og Hans Petter Wettestad.

Vestre Bærum Sportsfiskere var alene i kategorien naturforvaltning og biologisk mangfold. I tillegg var de med i kategorien friluftsliv og holdningsskapende arbeid. I denne kategorien lå Hans Petter Wettestad fra Bærums Verk best an. Han har på egenhånd fått til et samarbeid med næringslivet og satt opp en postkasse med en registreringsbok på Nordre Kolsåstopp. Dette har fått folk til å strømme til toppen for å registrere seg. Hver måned trekkes en vinner av en gave fra en sponsor. I denne kategorien var også Bærums markas venner og Bærum Turlag kandidater. I kategorien kretsløpsamfunn og gjenbruk lå Mølla Miljøverksted best an. De henter blant annet andre folks skrot på Isi, setter det i stand og selger det. I denne kategorien var det også foreslått andre bruktutsalg i Bærum.

For nærmere informasjon kontakt Bærum Venstre v/ leder Gudbrand Teigen: 411 04 224

Link til Vestre Bærum Sportsfiskere: http://vb-sportsfiskere.no/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**