Ny innfartsvei til Brønnøy!

Brønnøy Venstre vil blåse liv i saken om ny innfartsvei over Trælvika. Vi tok opp saken med vår fylkesråd for samferdsel, May Valle. May har gitt en positiv respons og det kan se ut til at flere i kommunen henger seg på saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det har vært snakk om ny innfartsvei i mange år, og det har vært behandlet og skissert av kommunestyret, men ingen har tatt tak i saken og den har blitt liggende død. Nå håper vi å kunne sparke i gang en prosess for å se nærmere på mulighetene.

Brønnøy Venstre mener en bro ved Trælvikodden vil gi svært mange viktige og positive effekter. En alternativ innfart vil redusere trafikken på Salhus og gi bedre forhold for boligområdene og Salhusskolen, i tillegg til at mange barn vil få en bedre og tryggere skolevei. Samtidig åpner forbindelsen for raskere adkomst til byen og flyplassen sørfra. Forbindelsen vil også åpne for utbygging av et stort, attraktivt område nært sentrum, noe som i seg selv kan bidra til redusert biltrafikk og et bedre boligtilbud i kommune.

Brønnøysunds Avis dekte saken med et fint oppslag tirsdag 21.6.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**