Haster med byantikvar

I onsdagens Byavisa Drammen går Ståle Sørensen hardt ut og lover at Venstre vil jobbe for å etablere en byantikvar i Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I siste bystyremøte ble det til Venstres store glede bestemt at man ønsker en forstudie som skal skissere mulighet for etablering av en byantikvar i byen. Leder av Drammen Venstre Ståle Sørensen lover at Venstre vil følge dette opp med å sette makt bak krava når bystyret samles til høsten.

Byråkrati
Sørensen mener at dagens byggesaksbyråkrati i Drammen er både unødvendig tungrodd, lite effektivt og dyrt. En byantikvar vil ikke komme som et tillegg til eksisterende byråkrati, men som et middel til å lette arbeidspresset i kommunen.
De store viktige sakene om forvaltning av kulturminner kan løftes ut av bunken og få en tung faglig behandling, så får vi heller slippe litt løs i smått på de andre sakene, hevder han.

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Føringer
Det må bli enklere for folk å utføre tilbygg, endringer og byggearbeider på hus som ikke har spesielle kulturhistorisk verdier. En byantikvar kan også være med på å legge føringer for reguleringsplaner i et nabolag noe som kan forenkle byråkratiet i en rekke mindre byggesaker rundt omkring i byen.
Ståle Sørensen håper at en byantikvar er på plass allerede i løpet av 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**