Forutsigbar oljemelding

– Det er hele sju år siden forrige oljemelding, og meldingen er etterlengtet. Oljeindustrien er en viktig næring både når det gjelder arbeidsplasser og distriktsutviklingen, derfor er det godt at petroleumsmeldingen omsider er på plass, sier nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er opptatt av at petroleumssektoren utvikler seg på en måte som gjør den i stand til å håndtere både dagens og framtidige utfordringer. Det innebærer også en bedre utnyttelse av de eksisterende ressurser i modne felt.

Helge solum larsen stavanger rogaland

Foto: Kjetil Gustavson

– Det er gledelig å se at regjeringen vektlegger haleproduksjon og utnyttelse av allerede eksisterende felt. Det er her de store ressursene ligger og hvor den største ressurssløsingen er. En skånsom oljeutvinning og en fornuftig ressursutnyttelse med høy utvinningsgrad må være målet, sier Solum Larsen.

Elektrifisering av sokkelen viktig
Det er ingen nye klimatiltak i oljemeldingen, og Venstre mener at vi må gå lenger enn det vi gjør i dag om vi skal få ned utslippene fra sokkelen.

– Vi skulle ønske at det var krav om at store ombygginger av eksisterende felt og nye anlegg skulle elektrifiseres, ikke bare at det skal vurderes, men vi er fornøyde over å se at regjeringen i det minste erkjenner elektrifisering som et viktig virkemiddel for å få ned klimagassutslippene, sier Solum Larsen.

Kritiske til TFO-ordningen
Venstre er sterkt kritiske til videreføringen av TFO-ordningen, og mener det er grunn til tvil om TFO er en god måte å håndtere avveiningen av hvordan vi høster ressurser i norske farvann og miljøvern. Det har blant annet kommet frem at regjeringen aldri rådførte seg med egne miljøfaglige eksperter da de inviterte oljeindustrien til å søke om letetillatelse i havområdene langs Nordlandskysten.

Samtidig mener Venstre det er bra at regjeringen nå velger å innføre offentlig høring ved TFO-runder.

– Ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder har vært en udemokratisk ordning hvor berørte parter ikke har fått uttale seg før tildeling av felt, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**