Ja til større kultursektor og et kreativt Strand

Leserinnlegg i Strandbuen 24. juni 2011 av Einar Berge, kommunestyrerepresentant Strand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kultur

Strand Venstre mener kultur beriker hverdagen vår og er med å gjøre livet verdt å leve. Et mangfoldig og skapende kulturliv er uunnværlig i et liberalt samfunn. Vi ser at kjennskap til kunst og kulturuttrykk gjør innbyggerne i kommunen vår bedre rustet til å delta i debatt og samfunnsutvikling.

Kommunen må bidra til å stimulere til et rikt kulturliv i alle deler av kommunen. De ulike kulturtilbud bærer med seg viktige verdier i lokalsamfunnet. Kultur skaper fellesskap og identitetsbygging.

Strand Venstre vil:

•Styrke støtten til lokale lag og organisasjoner, men vil særlig vektlegge de som driver barne- og ungdomsarbeid.
•Videreføre driften av Folkets Hus.
•Arbeide for å oppnå målsettingen om å kunne gi tilbud om kulturskoleplass til 30 % av elevene i grunnskolen, og videre redusere elevbetalingen og innføre søskenmoderasjon.
•Oppgradere og videreutvikle turstiene på Tau og Jørpeland.
•Sørge for at friluftstilbudene blir lagt til rette for funksjonshemmede brukere.
•Styrke bibliotektjenesten slik at det skapes kulturelle møteplasser med mulighet for å få impulser fra ulike kulturer.
•Se positivt på et samarbeid mellom kommunen og private aktører for å få bygget et nytt regionalt kulturhus på Jørpeland.
•Fortsette arbeidet med prosjektet "Preikestolen Nasjonalpark".

Strand Venstre har i dette leserinnlegg bare pekt på noen viktige satsningsområder i kulturpolitikken. Det som imidlertid er særlig viktig å satse på er at det bør være stor variasjon i kulturtilbudene i kommunen. Ulike kulturtilbud formidler viktige verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**