Venstre beklager at hørselsklassen blir lagt ned

Venstre fremmet forslag om at hørselsklassen på Sem skulle videreføres. Venstre håpet at bystyret kunne bli med på en utsetting av nedleggelsen av hørselsklassen til skolestrukturen i områdene Hogsnes og Sem blir avgjort i november. Den tiden hadde ikke bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I bystyret ble det vedtatt å legge ned hørselsklassen. Hørselsklassen er et samarbeid mellom flere kommuner for å gi et opplæringstilbud til elever som har hørselsproblem.
Rådmannen mener at kostnadene med å opprettholde hørselsklassen er for dyrt, og innstilte på at tilbudet til elever med nedsatt hørsel skulle organiseres på en annen måte.

Venstres ordførekandidat Hilmar Flatabø hadde håpet at hørselsklassen i sin nåværende form skulle få bestå.

Elev, elever, skole, utdanning, klasse

Foto: Microsoft

-" Venstre setter folk først, vi setter elever først"- sier ordførerkandidat Hilmar Flatabø.
— Jeg er redd for at tilbudet til elevene i fremtiden blir svekket. Derfor ønsker vi å gå en runde til"- fortsetter Flatabø.

I november skal bystyret trolig ta stilling til skolestrukturen for elever som sogner til Hogsnes skole og Sem skole. Sem skole kan etter det bli en ren barneskole. Fagmiljøet som jobber med elever som har hørelshemming ved Sem skole har utrykket bekymring for fagmiljøet, dersom ungdomstrinnet og barnetrinnet blir splittet.
Venstre mente at det ville være naturlig å vente med beslutningen rundt hørselsklassen til strukturdebatten i november. Det fikk de ikke flertall for.

Hilmar Flatabø

Foto: Kåre Pettersen

-" Jeg beklager at Venstres forslag om å se tilbudet til barn med hørelshemminger i forbindelse med strukturdebatten om 4 mnd ikke nådde opp, men jeg kan love både elevgruppen og foreldregruppen at jeg som lokalpolitiker skal jeg følge med på det tilbudet som vil bli gitt i fremtiden. Dette er en elevgruppe som vil klare seg kjempebra når de får en god og stabil skoletid, og det vil jeg som lokalpolitiker jobbe for blir ivaretatt"- avsutter ordførerkandidat Flatabø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**