Ekstraordinært tilskudd til ungdomsarbeidet

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag bevilger kr 40.000 i ekstraordinært tilskudd til Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd for markering av 10 årsjubileumet for Ungdomskonferansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

-Ungdomskonferansen i Nord-Trøndelag har utviklet seg som en spennende og viktig møteplass mellom politikere både regionalt og lokalt og ungdomsrepresentanter for å drøfte og arbeide med ungdomspolitiske saker, sier fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen

Ungdomskonferansen er et viktig tiltak i arbeidet med en god ungdomspolitikk i Nord-Trøndelag. Basisfinansiering for drift av Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd i tillegg til fylkesmønstringa for Ungdommens Kulturmøsntring ( UKM) og Ungdomskonferansen er de bærende tiltakene i tillegg til mer fagspesifikke satsninger innenfor utdanning-, kultur- og næringsområdet.

Dette til sammen gir fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, et godt grunnlag for arbeidet rettet mot de unge. Ungdomskonferansen samler årlig sentrale politikere lokalt og regionalt og har et oppfølgingsregime knyttet til fylkestinget, inkludert ordførerne i kommunene.

Gjennom ungdomskonferansen har Nord-Trøndelag fylkeskommune lagt til rette for en reell arena for medvirkning og dialog.

Les mer her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**