Fellesforslag fra opposisjonen om bredden på de nye togsettene mellom Lillehammer og Skien

Forberedt forslag til Fylkestingsmøtet den 14/6 2011
Fra 2012 så vil NSB starte med utskifting av dagens Intercity tog. Dagens gode og tilstrekkelig brede seter, hvor det totalt er 4 i bredden, skal erstattes med hele 5 seter. For å få plass til 5 seter så må setebredden krympes ned til kun 40 cm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Mot et tillegg i prisen kan kundene fortsatt få “normale” seter på 51 cm, men kun dersom kundene betaler ekstra. Både pendlerforeninger og ansatte har protestert mot disse endringene. Men dessverre så har NSB kategorisk avvist all motstand fra både kunder og sine egne ansatte.
Det har vært veldig mange media oppslag som har vist at både pendlere og ansatte er kritiske til disse ny smale setene. Det blir umulig å vise til alle disse oppslagene, men i ett oppslag i DT (Drammens Tidene) fra den 2/11 2010 så kan man bl.a. lese følgende:
“Lederen av Mjøsen pendlerforening, Jan Riddervold, reiser 200 kilometer hver vei mellom hjemstedet på Lillehammer og jobben på Lysaker utenfor Oslo hver eneste dag. Han deler ikke NSBs entusiasme for de nye togene.

— Jeg frykter at dette blir alt for trangt på de lengre rutene. Vi vet også at mange konduktører er bekymret for sikkerheten ved en eventuell evakuering mens toget er inne i en tunnel, men ingen av oss er blitt hørt når vi har tatt opp dette med NSB-ledelsen, sier Riddervold.”
NSB har i denne sammenhengen en helt unik rolle. Det faktum at NSB er i en monopol stilling tilsier at de bør være ekstra lydhøre overfor både kunder, ansatte og politikere.
InterCity triangelet spiller ikke bare en avgjørende rolle for å sikre vekst og sysselsetting i Innlandet, men IC triangelet har også en meget viktig rolle både i forbindelse med oppfølging og gjennomføring av forskjellige transport- og miljøplaner. (Eller?Intercity strekningene fra Lillehammer til Skien via Oslo er et viktig satsningsområdet i forbindelse med realisering av alt fra NTP til miljøplaner. Det er en tverrfaglig politisk enighet om at Intercity triangelet er en avgjørende faktor innen samferdsel i innlandet. )
Følgelig er Hedmark Fylkesting opptatt av å påpeke viktigheten av å legge til rette for at det både skal være attraktivt og behagelig for våre innbyggere å reise med tog.
I denne sammenheng er Hedmark Fylkeskommune skeptisk til NSB sine planer om å redusere setebredden på de nye Intercity togene. Reisetiden fra Lillehammer til Skien er for eksempel på ca seks timer og det sier seg selv at redusert komfort vil gjøre det mindre behagelig å reise med tog. Dette er helt i strid med de ønsker og intensjoner som Fylkeskommunen jobber mot. Hedmark Fylkeskommune ønsker å legge til rette for at flere kan reise med Intercity triangelet og ikke færre. Våre intensjoner gjenspeiler seg også i arbeidet med å bygge dobbeltsport på strekningen helt fram til Lillehammer.
Hedmark Fylkesting ber følgelig om at Fylkesrådet jobber for at det ikke blir redusert reisekomfort med smalere seter på de nye Intercity togene. Fylkestinget mener Fylkesrådet ikke bare umiddelbart må kontakte NSB med den hensikt å oppnå dette, men vi finner det naturlig at Fylkesrådet også jobber på flere arenaer, som for eksempel Østlandsamarbeidet og ikke minst gjennom Regjeringen og Samferdselsdepartementet.

Tor Andre Johnsen Erik Ringnes Frode Midtlund Geir Byberg Kaare Johan Omundsen
FrP V H KrF PP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**