Bast valgte å gå

Hallstein Bast valgte å forlate utvalget for alkoholomsetning og redgjorde for avgjørelsen i møte tirsdag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Redgjørelsen var:

På bakgrunn av den konsekvente linjen som er ført i utvalget for alkoholomsetning ser jeg at den naturlig nok også omfatter meg selv. Ikke minst meg selv, som valgt talsmann for denne praksisen.
Hendelsen i Larvik Arena i mars gjør det vanskelig å kunne fortsette som leder eller medlem i utvalget. Jeg vil søke kommunestyret om å bli fritatt fra disse posisjonene og fratrer så lenge søknaden vurderes.

Jeg beklager på det sterkeste at jeg har belastet komiteen og hovedlinjen som er fulgt i den skjenkestrategi vi nå har fått etablert i kommunen.

Hallstein Bast

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**