Bekymret over grunnskolekapasiteten i området Bøler, Rustad, Skullerud – Vil ha ny samlingssal på Østensjø skole

Under behandlingen av bydel Østensjøs høringsuttalelse til Skolebehovsplanen 2012 – 2022 i BU-møte mandag 20. juni fremmet Venstres BU-representant Britt Inglingstad forslag om en utredning av kapasitetsøkning innenfor bydelens søndre del og ny samlingssal i Østensjø skoles gamle gymsal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Britt inglingstad

Foto: Are Inglingstad

Forslag fra Britt Inglingstad (V):
Østensjø Bydel har registrert at det for område 16 Bøler – Skullerud ikke er planlagt noen utvidelser til tross for at skolebehovsplanen påpeker at det vil være behov for en ny parallell, tilsv. 210 elever på barnetrinnet basert på en beskjeden vekst i området. Bydelen uttrykker stor bekymring rundt denne prognosen, og det faktum at planen legger opp til at område 14 Østensjø – Oppsal – Trasop og område 15 Manglerud – Abildsø skal avlaste område 16. Det påpekes at bydelen ser ut til å være på vei inn i et generasjonsskifte med økende press på barnehageplasser, og at det foreligger utbyggingsplaner flere steder i bydelen,
og spesielt i Skullerudområdet, som vil medføre ytterligere tilflytting av barn i skolepliktig alder.

Bydel Østensjø henstiller derfor til at muligheten for en kapasitetsøkning innenfor område 16 Bøler – Skullerud utredes nærmere innenfor planperioden.

For område 14 Østensjø – Oppsal – Trasop bes det om at ny samlingssal på Østensjø Skole utredes i forbindelse med ferdigstillelsen av nytt gymbygg. Det påpekes at i skolens gamle gymsal befinner seg det berømte veggmaleriet “Seierherren vender tilbake” av Bjarne Ness. Veggmaleriet inngår som en verdifull del av Oslo kommunes kunstsamling, og veggmaleriet er gjenstand for besøk fra kunstinteresserte. Den gamle gymsalen med veggmaleriet vil derfor være godt egnet som ny samlingssal samtidig som veggmaleriet kan komme bedre til sin rett.

Begge forslagene ble innbakt i den høringsuttalelsen som bydelen har oversendt til videre behandling.

Skolebehovsplanen vedtas formelt i Bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**