Historieforfalskning

Redaktør Isaksen tegnet forleden et bilde av den politiske situasjonen i Hurum de siste fire år. Bildet er et vrengebilde av virkeligheten. Redaktøren trenger tydeligvis å få frisket opp hukommelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ved forrige lokalvalg ble det klart at Venstre ønsket en ordfører fra Høyre fremfor nye år med Arbeiderpartiet. Venstre, Høyre og Krf søkte sammen for å finne en felles plattform. Frp ble invitert med på samtalene, men da de ikke fikk gjennomslag for å få varaordfører-posten, gikk FrP i hemmelighet bak ryggen på sine samtalepartnere og skrev avtale med AP i stedet. En besynderlig allianse etter manges mening.

Hurum Venstre logo

Foto: Venstre

Isaksen påstår at Venstre har styrt kommunen sammen med Ap og FrP. Dette er feil. Venstre har vært i opposisjon i hele fire års perioden. Vi har verken inngått avtale med AP eller med Frp. Derimot har Ap og Frp, med sitt flertall i kommunestyret og i hovedutvalgene, ofte funnet sammen og stemt fram saker som Venstre var imot. I andre saker har de borgerlige partiene vært enige og stemt sammen mot Ap.

Venstre er et borgelig sentrumsparti. Vi er rystet over at redaktør Isaksen sår tvil om dette. For å gjøre dette helt klart; det er i samarbeid med andre sentrumspartier og Høyre at Venstre får størst gjennomslag for sin politikk. Disse partiene ønsker økt frihet for enkeltmennesket til å bestemme over sitt eget liv og egen hverdag, fremfor Ap og FrPs fellesskapsløsninger som skjærer alle over en kam.

Venstres politikk forener personlig frihet med samfunnsansvar. Venstre ønsker at Hurums befolkning aktivt skal delta i utviklingen av kommunen. Vi vil ha åpenhet i våre politiske prosesser, lytte til nærmiljøforaene og gjøre kommunen mer servicevennlig.

Til høsten er det valg. Gi din stemme til Venstre, partiet som lar partiprogrammet gå foran personlige maktambisjoner.

Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander

Foto: Finn Dale Iversen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Marianne Arctander

Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**