Venstres leder imponert over barnevernsinstitusjon i Melhus

Trine Skei Grande besøkte barnevernsinstitusjonen Gilantunet i går. Hun er imponert over drivkrafta som ligger bak institusjonen, og glad for at noen greier å skape slike tilbud utenfor byer og tettsteder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Kampen om de gode hodene er den største kampen i distrikts-Norge, sa Trine Skei Grande til Trønderbladet, da hun besøkte barnevernsinstitusjonen Gilantunet på Gåsbakken.

– Det å tiltrekke seg gode fagfolk er ei utfordring. Her har de greid det, men det er ingen selvfølge i framtida, sa Skei Grande.

Med til Gilantunet var både førstekandidat for Venstre i Melhus Lillian Thomassen og andrekandidat til fylkestinget Christian Bonvik.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Mye av årsaken til at Gilantunet har lykkes med å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft er at de har hatt en såkalt “langturnus” der de ansatte går to til tre dager på, og deretter får gå syv dager av. Det gjør det mulig å pendle til og fra byen.

– Dette gir også ungdommene færre skiftninger i personale, og det er viktig, sier Skei Grande.

Gilantunet blir statlig fra 1. oktober, men ledelsen blir stort sett den samme. Marie Kulbrandstad blir nestleder med dagens nestleder, Reidar Johnsen, som institusjonsleder. Nils Karl Kulbrandstad blir utleier, og får derfor ingen formell ansettelse når staten overtar. Med statlig overtakelse trues de fleksible turnusordningene som har gjort Gilantunet til en god arbeidsplass for de ansatte, og et godt hjem for barna.

Barna må komme først
Trine Skei Grande kjenner godt til utfordringene knyttet til statlig overtakelse.

– Et prinsipp bør være at de som ser ungdommene i øynene, også får ta avgjørelsene som vedrører dem. Jeg er redd en statlig overtakelse kan bryte med dette. Jeg frykter også mer byråkrati, og at det økonomiske grunnlaget blir dårligere. Regjeringa er veldig opptatt av at gamle bestemor ikke skal ut på anbud. Men når det gjelder barna og deres oppvekst tenker de tydeligvis annerledes. Det er synd, sier Skei Grande.

Trine Skei Grande vil nå ta med seg signalene herfra, og kreve gode driftsavtaler og fornuftige turnusordninger.

– Jeg vil arbeide for å legge ned de regionale Bufetat, for å få mer folk inn i førstelinjetjenesten, sier Trine Skei Grande. Hun ser helst at kommunene overtar midler og ressurser som i dag kanaliseres via Bufetat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**