Akvarium på Klasaskjæret?

Helge Solum Larsen (V) kan tenke seg å anlegge et nytt Stavanger Akvarium på Klasaskjæret ved Engøy. Advokat Christian Wedler, bergenser og akvarie-entusiast, har ledet arbeidet med å etablere et nytt akvarium i Stavanger. Han sier Solum Larsens tanker om plassering er svært interessante.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge solum larsen stavanger rogaland

Foto: Kjetil Gustavson

– Det vanlige er å se på friområder som en plen der folk sitter og soler seg. Stavanger trenger også noen store attraksjoner. Min visjon er å gjøre Klasaskjæret til et kombinasjon av friområde/akvarium. Med båttrafikk til og fra byen, kan dette bli en fantastisk attraksjon, sa Solum Larsen da kommunalstyret for byutvikling behandlet saken. Les mer i Aftenbladet her >

Forslaget kom i kommunalstyret for byutvikling da reguleringsplanen for Pynteneset og Klasaskjæret ble behandlet. Planen omfatter om lag 200 boliger på Engøy-siden og friareal på Klasaskjæret.
-Forslaget til boliger her er av meget høy kvalitet, sa Helge Solum Larsen. Forslaget er utarbeidet av Arkitektfirmaet Helen & Hard AS. I bunn for planleggingen av området ligger en visjon som både vil styrke eksisterende boligstrukturer og supplere disse med bl.a. nye friområder, offentlig tilgjengelighet til sjøen, kommunikasjonsårer med tilgjengelighet for alle.
-Planforslaget har lykkes godt med å vise hvordan gode boliger kan bygges her, sa Helge Solum Larsen.

Les planbeskrivelsen her >>
Les kvalitetsprogrammet fra Helen & Hard AS her >>

Akvariet i Stavanger har til nå arbeidet med en mulig lokalisering i Paradis. Dette er vanskeliggjort etter at Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, KrF og SV 16. juni stemte for å utsette Paradisutbyggingen i ubestemt tid.
Reguleringsplanen for Pynteneset og Klasaskjæret skinlegges nok også da Høyre, Ap, Frp, Krf og SV valgte å stille krav om at det skal innarbeides alternativ vei til Hundvåg i rekkefølgebestemmelsene. Det ligger utenfor hva utbyggeren har mulighet til å innfri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**