Interpellasjon om bompengeinnkreving på ferja Flakk – Rørvik

Anne Jorid Gullbrekken, Rissa Venstre, mener kommunestyret ble forespeilet en bompengeavgift på ca. 25 kr på Flakk – Rørvik. Hun skriver i en interpellasjon til ordføreren i siste kommunestyremøte 24. juni: “Når det nå viser seg at bompengeavgiften på ferja blir 82 kr, må noen ha gjort en feil, og det må i dette tilfellet være Fosenvegene AS. Når noen gjør en feil, er det oftest slik at den som gjør feilen må rette opp, slik bør det også være i denne saken.
Fosenvegene As må da enten vurdere å kutte noen av prosjektene, eller sette opp flere bomstasjoner på Fosen. På den måten kan bompengeavgiften på Flakk — Rørvik begynne å nærme seg det vi ble forespeilet da saken ble behandlet i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Interpellasjon om bompengeinnkreving på ferja Flakk — Rørvik.

Stortinget har nå vedtatt bompengefinansieringen av Fosenvegene «Ei tim te by´n».
Det viser seg at bompengeavgiften på ferja Flakk — Rørvik blir 82 kr, og med eventuell 50% rabatt for de som har kort og har forhåndsbetalt, blir avgiften 41 kr.

Rissa Venstre har stemt for prosjektet Fosenvegene i kommunestyret de gangene saken har vært oppe til behandling. Vi er ikke imot at vi kan betale bompenger for å få nye veier, men det er viktig at innkrevingen oppleves rettferdig og at den er innenfor rimelighetens grenser.
Da vi behandlet saken i kommunestyret var det daglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet, som orienterte om prosjektet. Det ble stilt spørsmål om størrelsen på bompengeavgiften, og Sundet svarte da at bompengeavgiften ville bli ca. 25 kr. Dette ble selvfølgelig lagt til grunn når representantene skulle stemme.

Når det nå viser seg at bompengeavgiften på ferja blir 82 kr, må noen ha gjort en feil, og det må i dette tilfellet være Fosenvegene AS. Når noen gjør en feil, er det oftest slik at den som gjør feilen må rette opp, slik bør det også være i denne saken.
Fosenvegene As må da enten vurdere å kutte noen av prosjektene, eller sette opp flere bomstasjoner på Fosen. På den måten kan bompengeavgiften på Flakk — Rørvik begynne å nærme seg det vi ble forespeilet da saken ble behandlet i kommunestyret.

Denne saken er svært negativ for Rissa kommune, og særlig når en ønsker å være attraktiv for nye innbyggere, pendlere, hytteeiere og turister.

Rissa Venstre vil spørre ordføreren om å ta denne saken opp i styret for Fosenveiene, og be om en revurdering av bompengeinnkrevingen, evt. prosjektets størrelse.

Rissa, den 17.6.2011

Rissa Venstre
Anne Jorid Gullbrekken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**