Vigmostad skole -ei oppklaring

Det har i flere leserinnlegg blitt stillt spørsmål om hva som er Venstres syn
i forhold til Vigmostad skoles fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi har også fått bekreftet at enkeltpersoner fra andre partier har fremstillt Venstres syn på en
feilaktig måte. Dette synes vi er beklagelig.
Vi kan bare spekulere i hvorfor noen har trukket Venstres syn i tvil, da vi
siden dette ble et tema i fjor høst har vært helt klare på at vi vil jobbe for å bevare skolen.
Allerede i oktober 2010 gjorde vi klart synet vårt i et leserinnlegg. Dette etter oppfordring fra FAU i Vigmostad.
I budsjettbehandlingen i desember 2010, samt i budsjettrevisjonen i juni 2011 var vi med på å fremme et felles budsjettforslag.
For at Venstre skulle være med på disse forslagene hadde vi tre klare krav:
1. Nei til eiendomsskatt på boliger.
2. Ja til å opprettholde Vigmostad skole
3. Ja til å opprettholde Spangereid bo – og aktivitetssenter.
Alle disse punktene har ligget i budsjettforslagene som vi har fremmet.
Rådmannen har synliggjort et behov for reduserte utgifter / økte inntekter på 9 mill fra nå og frem til 2014.
I budsjettrevisjonen i siste kommunestyremøte hadde forslaget vårt ei inndekning utover det rådmannen har ment er nødvendig for å dekke inn tidligere års underskudd.
Dette samtidig som vi unngår eiendomsskatt på boliger, samt beholder Vigmostad skole og Spangereid bo- og aktivitetssenter som nå.
Venstre har frem til nå jobbet aktivt for å bevare Vigmostad Skole, og det akter vi også å gjøre fremover !

For Lindesnes Venstre
Kjell Olsen
Bente Skoie
Per Olav Skutle
Silje Glomsaker
Jo Inge Lauen
Jorun Jakobsen Leland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**