Venstre støtter sjøspeiderne i Tananger

Sola Venstre støtter opp om sjøspeidernes aktivitet i Tananger og vil tilrettelegge for at også nye speiderlokaler kan legges i tilknytning til dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tananger sjøspeider, 1. Tananger Sjø, trenger større lokaler for å kunne fortsette den driften de har i dag. Sjøspeiderne har et variert og meget givende tilbud, som flere generasjoner Solabuer har fått nyte godt av. Ved å delta i lagets aktiviteter sikrer man seg erfaring og kompetanse knyttet til både sikkerhet ved og på sjøen. I tillegg får man anledning til å oppleve et fellesskap knyttet til fiske og bruk av ulike typer båter.

Sjøspeiderne holder til i det Gamle Bedehuset ved Tananger Ring. Når nå behovet for nye lokaler melder seg hos Sjøspeiderne i Tananger, er det for oss i Venstre viktig å sikre at tilbudet fremdeles beholdes i Tanangerområdet. Det er flere muligheter som åpner seg, og vi er positive til et samarbeid mellom kommunen og sjøspeiderne for å sikre sjøspeidernes fremtid i Tananger.

Dessverre ser ikke alle partier i kommunen verdien av tilbudet sjøspeiderne har i Tananger. Da Formannskapet 31. mai i år behandlet en sak om "Lokaler til kultur- og fritidsformål 2011-2021" ønsket ikke Sola Høyre å støtte forslaget om at nye lokaler for sjøspeiderne skulle legges til Tananger. I mindretallsforslaget fra Kirsten Lode tok de til orde for en potensiell oppsplitting av speidertilbudet ved å ikke ha med punktet knyttet til lokalisering i Tananger.

Sola Venstre er også positive til oppstart av andre sjøspeiderlag i Sola, men vår høyeste prioritet i denne saken er å sikre en videreutvikling av det tilbudet som folk i kommunen allerede har fått nyte godt av i flere tiår. Vi vil derfor arbeidere videre politisk for å forenkle prosessen frem mot nye lokaler i området ved Havnevegen. Dette vil være et viktig tilskudd til det positive og frivillige arbeidet sjøspeiderne gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**