Vil ha økt rekruttering av helsefagarbeidere

Ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det være behov for 40 000 helsefagarbeidere i 2030. Oppland er ett av fylkene med raskest voksende eldre befolkning. Vi vil trenge alle de helsefagarbeiderne vi kan få tak for å møte veksten og tilby god pleie og omsorg i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– Å skaffe nok helsefagarbeidere er selve nøkkelen for å kunne tilby en god eldreomsorg. Da kan vi ikke bare sitte stille og se på at unge ikke finner utdanninge natrraktiv nok, sier Venstres Ketil Kjenseth.

– Har fylkeskommunen vurdert å opprette et Opplæringskontor for fagopplæring i offentlig sektor i Oppland eller bistå for opprettelse av regionale opplæringskontor for disse fagene? spurte Kjenseth under Fylkestinget i Oppland på Fagernes i dag.

Svaret fra fylkesordfører Audun Tron kan du se her.

Følg saken på Facebook her.

Helsepersonell

Foto: Microsoft

Kjenseth er glad for at fylkesordføreren er positiv til å bidra til opprettelse av regionale Opplæringskontor for helsefagarbeidere og vil ta nå ta initiatv til å få opprettet et slik for Gjøvikregionen (Gjøvik, Land og Toten).

Her er hele bakgrunnen for spørsmålet som Kjenseth stilte:
20. juni ble det presentert tall fra NIFU (Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som viser at søkning til utdanningen som helsefagarbeider har gått ned med 39 prosent de siste årene. Nedgangen i Oppland har til nå ikke vært så stor, men også her viser søkningen en nedgang. Det mest bekymringsfulle er likevel at så mange velger bort fagutdanningen og går over i studieforberedende i løpet av årene på videregående skole. De fleste hopper over på teoretiske fag siste året for å forsøke å bli sykepleiere isteden, viser undersøkelser arbeidslivsorganisasjonen Delta har foretatt. Bare én av tjue elever som starter på utdanningen ønsker å gå hele veien fram til fagbrev.

Ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det være et langt større behov for helsefagarbeidere enn sykepleiere i årene som kommer. Mens man i 2030 vil trenge anslagsvis 13.000 flere sykepleiere enn i dag, vil man trenge over 40.000 nye helsefagarbeidere.
Oppland er ett av fylkene med raskest voksende eldre befolkning. Vi vil trenge alle de helsefagarbeiderne vi kan få tak for å møte veksten og tilby god pleie og omsorg i kommunene. Å skaffe nok helsefagarbeidere er selve nøkkelen for å kunne tilby en god eldreomsorg. Da kan vi ikke bare sitte stille og se på denne nedgangen

I dag får bare 80 prosent av studentene lærlingplass, og det er store variasjoner mellom kommunene. Kommunene og sykehusene klarer ikke å skaffe nok lærlingeplasser og kvaliteten på lærlingeplassene varierer veldig.
Å skaffe nok plasser samt skape et godt, variert og motiverende lærlingeløp er et ansvar som kommuner, fylke og stat må samarbeide om. Men kanskje kan næringslivet trekkes mer inn for å vise fram utvikling og variasjon. Blant annet skjer det en rivende utvikling innen helseteknologi, som kanskje kan være med på å lokke flere til utdanningen. Det er også viktig å sette inn tiltak for å rekruttere flere menn til utdanningen.

Kapasitet og kompetanse hos de som tilbyr lærlingeplasser er viktig. I vårt fylke har vi svært gode eksempler på bedrifter som har gått sammen om opplæringskontor for å kunne ha både kapasitet, kompetanse og variasjon. I flere andre fylker er det opprettet interkommunale opplæringskontor for fagarbeiderutdanning i kommunal og offentlig sektor, etter en slik modell som blant annet Opplæringskontoret for industri- og håndverksfag på Raufoss/Gjøvik.

For øvrig sliter flere kommunale fagarbeideryrker med rekrutteringen. I Oppland er det for tiden ingen lærlinger innen vann- og avløpsfaget. Hvem som skal sikre vannforsyning, sikkert og godt drikkevann og viktige miljøoppgaver i nær framtid bør også bekymre oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**