JERNBANEN MÅ FJERNES FRA STRANDSONEN

Hamar Venstre krever at jernbanetraséen fjernes fra byens strandsone.
Det må bygges en ny knutepunktterminal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Oddmunds tegning

Foto: HA

Jernbanetraséen må nå fjernes fra byens strandsone. Det må bygges en ny knutepunktterminal.
Fordelene med en ny transportterminal er mange:
– Hamar sentrum åpnes mot Mjøsa og vil omskape byen til "innlandets perle"
– Vi unngår å ødelegge folks eiendommer ved båndlegging.
– Gamle jernbanespor fjernes, slik at den nye bydelen på Espern endelig kan bygges.
– Vi unngår at det nye høyhastighetstoget på dobbeltspor skal rase over åttemetersplanet gjennom Strandgateparken og ut på ei bru i Mjøsa.
– Strandgateparken forlenges ned til Mjøsa.
– Togene kan gå uforstyrret gjennom hele byggefasen
VENSTRE vil la folk få byen tilbake.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**