Sover for arbeid

Iranske asylsøkere markerer sin frustrasjon over avslag på asylsøknaden ved å sove i telt utenfor Vår Frues Kirke i Trondheim. Tredjekandidat for Venstre i Trondheim Petter Rønning bestemte seg for å sove sammen med de iranske asylsøkerne, for å vise sin sympati lære mer om situasjonen til asylsøkerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


– I teltet ved Vår Frues Kirke har vi en dataingeniør, en doktor i indremedisin og en planteknikker med utdannelse fra Italia, forteller Rønning.

Petter Rønning

Foto: n.n.

– Dette er mennesker som er gull verdt for Norge. At enkelte av dem har vært på asylmottak i over åtte år, uten muligheten for å arbeide fremstår som idiotisk, mener Rønning.

Rønning forteller at asylantene er mennesker som er tvunget til å forlate sitt hjemland, og er i en desperat situasjon.

– De ønsker i utgangspunktet å reise tilbake til Iran, men så lenge det ikke er trygt, ønsker de å jobbe i dette landet og bidra til samfunnet. Det må vi gi dem muligheten til, mener Rønning

– Venstre mener folk må få lov til å jobbe og betale skatt mens en venter på svar på en søknad om asyl. Vi mener også det bør opprettes en egen kø for innvandrere som søker om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. Vi trenger enda flere kloke hoder i Norge, avslutter Rønning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**