Sykehjem og park i Lervig

Planen om nytt sykehjem og park i Lervig er på vei til bystyret. Planen er nå slik Venstre har har ønsket. Parken er på plass etter ti års arbeid fra Venstre. -Den nye planen muliggjør Venstres ønske om et nytt sykehjem som plasseres med utsikt over den nye parken og mot Ryfylkefjellene, sier Venstres Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Bård Ek

Planforslaget legger også opp til at Storhaug får sin multihall, nye næringsarealer og boliger.

Parken: Tap ble seier
Venstres Helge Solum Larsen var skuffet etter bystyrets møte i april 2002. Med knappest mulig margin hadde Venstre tapt voteringen om å legge til rette for en ny stor park på Storhaug, solrikt plassert ved Lervig.
Solum Larsen fremmet forslaget om park i kommunalstyret for byutvikling 11. april 2002. -Forslaget var helt naturlig, sier han. -Vi hadde en stor plan for tranformasjon av gammelt industriområde til behandling, vi ville ha gode kvaliteter i nye boligområder og vi så klart at vi her måtte bruke anledningen til å sikre et stort grøntområde til en ny urban park. Beliggenhet var da avgjørende, vi ville gi byen et nytt stort grøntområde ved sjøen i Lervig.
Venstre arbeidet iherdig med alle planene for prosjekter i sentrum og på Storhaug og forsto hva som måtte til.

Kristin Gustavsen, daglig leder i Urban Sjøfront, roser ovenfor Stavanger Aftenblad at det nå er Venstres løsning som flertallet lander på: —Etter hvert som saken modnet, er det helt sikkert at dette var den beste løsningen, med et parkområde som strekker seg helt ned til sjøen. Den nye parken i Lervig vil bli en ny perle i kjeden langs hele sjøfronten, sier Gustavsen i følge Aftenbladet.

Vern av industrihistorie
Venstre har fremmet forslag om vern av verkstedhallene på den gamle Tinnfabrikken. I saken gjøres det rede for at riving av disse ikke er nødvendig for å realisere planen. Bystyret må forholde seg til dette spørsmålet over sommeren. Flertallet har så langt ønsket å rive bygningene for deretter å bygge kopier.

Tilleggsforslag, ny § 8.3:
§ 8.3 Bevaring av kulturmiljø — AK 2
De to verkstedshallene skal restaureres og rehabiliteres i tråd med anbefalinger fra byantikvaren. Byggene kan åpnes opp slik at de henvender seg ut mot gaterommene og sykehjemmet.
Ved tilpasning av bygningene til ny bruk kan det tillates endringer av fasader i 1. etasje, og total innvendig ombygging tilpasset formålet. Det tillates tilbygg mot nord. Vinduer i byggenes takoppbygg skal bevares mht lysåpninger og ruteinndeling. Fargen skal også bevares.
Et hvert søknadspliktig tiltak skal godkjennes av byantikvaren."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**