Berit Halvorsen Bjørgan, 4.kandidat for Venstre

Berit Halvorsen Bjørgan (f. 1977) bor på Hagan. Hun er ganske ny i Venstre, men har vært samfunnsengasjert og interessert i lokalpolitikk lenge. Hun er 4.kandidat for Venstre i Nittedal. Berit er barnehageleder i en barnehage i vår nabokommune Skedsmo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Berit Halvorsen Bjørgan, 4.kandidat for Venstre.

Berit Halvorsen Bjørgan, 4.kandidat for Venstre.

Berit mener at Nittedal trenger et styrket pedagogidk miljø i barnehagene. Hun mener at ufaglærte må få mulighet til å ta førskolelærerutdanning ved å tilby stipend og / eller dekking av læremateriell.

Hun er opptatt av å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge i Nittedal.

Berit mener at Nittedal trenger et kulturhus og sterk satsiing på frivillighet.

Hun ser utfordringene innen pleie og omsorg, og vil gi varm velferd til de som trenger det.

Berit synger i Nittedal Bygdekor, og har vært skuespiller i flere Nittedalsrevyer.

6 gode grunner til å stemme Venstre:

Nittedal sentrum
Vi vil bygge midtbyen, den såkalte kvadraturen først. Riksvei 4 legges i ny trase for å gi utviklingsareal i sentrum. 


Kulturhus nå
Vi vil bygge nytt kulturhus istedet for å bruke penger på å bygge om samfunnssalen. Nittedal trenger et kulturhus nå.


Ta i bruk Nitelva
Vi vil ha rent badevann i Nitelva og etablere en sti langs elva, i første omgang mellom Slattum og Åros bro.


Sterk satsing på frivillighet
Vi vil motivere og støtte lag og foreninger innen kultur, idrett og annet frivillig arbeid.


Kjøkken ved sykehjemmene
Vi vil gjeninnføre lokale kjøkken ved Skytta og Døli. Mat er viktig både for helse og livskvalitet.

Norges beste skole
Vi vil tilføre kompetanse og midler til skolene slik at vi kan ha reelle muligheter for å få landets beste skole i Nittedal.


Vi er klare for å gjøre jobben – for Nittedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**